Technologie informacyjne

Information technologies

2021Z

Kod przedmiotu78S1-TI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneposiadana wiedza z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:ĆWICZENIA: Podstawowe pojęcia związane z użytkowaniem komputerów. Zasady pracy z plikami i folderami. Zarządzanie dokumentami. Redagowanie dokumentów własnych i powierzonych z obowiązującymi zasadami. Zasady pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Techniki wykonywania obliczeń. Wykorzystanie i zastosowanie funkcji wbudowanych oraz pisanie formuł własnych. Zasady tworzenia tabel i wykresów. Zasady tworzenia prezentacji.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaNabycie umiejętności pozyskiwania, analizowania, przetwarzania i prezentowania zebranych informacji w stopniu zbliżonym do zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Przygotowanie do napisania pracy dyplomowej z wykorzystaniem programów komputerowych
Literatura podstawowa1) Krzymowski B, OFFICE XP po polsku, Komputerowa Oficyna Wydawnicza „HELP", 2002 2) Sikorski W., , Podstawy technik informatycznych, Mikom, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi