Teoretyczne podstawy wychowania

Theory of Education

2021Z

Kod przedmiotu78S1-TPW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWychowanie i socjalizacja jako procesy społeczne. Proces wychowania i jego struktura, metody i dziedziny wychowania. Błędy wychowania. ,ĆWICZENIA:Uwarunkowania i procedura konstrukcji procesu wychowania. Indywidualne metody, środki i formy wychowania.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Górniewicz J., Teoria wychowania. Wybrane problemy, OSW, 2008 2) Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Impuls, 2010 3) de Tchorzewski A.M., Wstęp do teorii wychowania, Akademii Ignatianum, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi