Zoologia

Zoology

2021Z

Kod przedmiotu78S1-ZOO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówystematyka zwierząt i nomenklatura zoologiczna, cechy uwzględniane przy klasyfikacji zwierząt. Przedstawienie różnorodności pierwotniaków i zwierząt (gąbki, parzydełkowce, płazińce, nicienie, mięczaki, pierścienice, stawonogi, strunowce). Morfologia funkcjonalna wybranych grup zwierząt bezkręgowych i kręgowych. Funkcjonowanie w środowisku. Znaczenie zwierząt w przyrodzie i dla gospodarki człowieka. Wpływ człowieka na rozmieszczenie i występowanie zwierząt. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Budowa mikroskopu świetlnego i stereoskopowego, technika mikroskopowania. Omówienie cykli rozwojowych wybranych przedstawicieli pierwotniaków chorobotwórczych. Budowa wybranych przedstawicieli zwierząt jednokomórkowych wolno żyjących, symbiotycznych i pasożytniczych. Gąbki jako pierwsze zwierzęta wielokomórkowe. Poznanie cykli rozwojowych wybranych przedstawicieli typu Platyhelminthes i Nematoda pasożytujących u człowieka i zwierząt. Budowa skąposzczetów na przykładzie dżdżownicy ziemnej. Poznanie wybranych gatunków pierścienic (dżdżownic i pijawek). Budowa i różnorodność gatunkowa mięczaków. Gatunki hodowlane mięczaków. Cechy charakterystyczne gromad stawonogów. Zapoznanie się z budową wybranych przedstawicieli krajowych skorupiaków, pajęczaków i owadów, szczególnie tych ważnych dla człowieka (m. in. raki, kleszcze, owady pasożytnicze). Rozwój owadów (rodzaje przeobrażeń, larw i poczwarek). Morfologia funkcjonalna i różnorodność gatunkowa strunowców (ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków). Preferencje ekologiczne i zasięgi występowania poszczególnych gatunków.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hempel-Zawitkowska J, Zoologia dla uczelni rolniczych, PWN, 2006 2) Rajski A. , Zoologia, PWN, 1983 3) Jura Cz, Bezkręgowce - Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, PWN, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak