Zoopsychologia

Zoopsychology

2021L

Kod przedmiotu78S1-ZOOPSYCH
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia i fizjologia zwierząt, psychologia ogólna
Wymagania wstępneznajomość terminologii i nomenklatury z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt oraz psychologii ogólnej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZarys historii badań nad zachowaniem i psychiką zwierząt. Pojęcie i terminologia zachowania. Fizjologiczne i genetyczne podstawy zachowania zwierząt. Zmysły a zachowanie. Zachowania popędowe i instynktowne. Emocje. Agresja a zachowanie. Uczenie się zwierząt. Pamięć u zwierząt. Modyfikacje zachowania zwierząt. Warunkowanie. Uczenie się utajone. Naśladownictwo. Wpajanie. Psychologia koni. Naturalne zachowania koni. Wczesne nauczanie koni. Komunikacja zwierząt (konie/psy). Niezwykłe zdolności zwierząt.,ĆWICZENIA:Plastyczność i elastyczność behawioralna zwierząt użytkowych. Behawior eksploracyjny. Psychologia rozwojowa zwierząt. Odczytywanie emocji zwierząt. Wskaźniki emocji – behawioralne i fizjologiczne. Odczytywanie komunikatów zwierząt: mowa ciała, sygnały uspokajające, ostrzegawcze. Mechanizmy uczenia się zwierząt, szkolenie klikerowe.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z wiedzą z zakresu psychologii zwierząt. Uświadomienie studentom konieczności nauki nawiązywania prawidłowych relacji człowiek-zwierzę. Nauka komunikacji ze zwierzętami oraz podstawami ich zachowania. Nauka odczytywania emocji zwierząt i prawidłowej reakcji na nie.
Literatura podstawowa1) Blendinger W., Wstęp do psychologii konia, ZTK Zbrosławice, 1984 2) Coren S., Tajemnice psiego umysłu, Galaktyka, Łódź, 2005 3) Griffin D.R., Umysły zwierząt. Czy zwierzęta mają świadomość?, GWP, Gdańsk, 2004 4) Kaleta T., Zachowanie się zwierząt. Zarys problematyki, SGGW, Warszawa, 2014 5) Kośmicki E., Biologiczne koncepcje zachowania, PWN Warszawa-Poznań, 1986 6) Miller R.M., Sekrety końskiego umysłu, Galaktyka, Łódź, 2004 7) Pisula W., Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt, GWP, Gdańsk, 2003 8) Sadowski B., Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN, Warszawa, 2006 9) Trojan M., Na tropie zwierzęcego umysłu, SCHOLAR, Warszawa, 2013 10) Wynne C.D.L., Udell M.A.R., Tajemnice umysłów zwierząt, COAPE Polska, Kraków, 2013 11) Sadowski B., Chmurzyński J.A., Biologiczne mechanizmy zachowania, PWN Warszawa, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi-