Znaczenie ruchu w profilaktyce zdrowotnej

Importance of Physical Activity in Preventive Healthcare

2021Z

Kod przedmiotu78S1-ZRwPZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Znaczenie ruchu w profilaktyce zdrowia. Formy aktywności ruchowej. Ograniczenia ruchowe związane z niepełnosprawnością i in. czynnikami zdrowotnymi. Wykorzystanie ruchu w rehabilitacji
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bolanowski J., Demczyszak I., Konieczny G., 1) Bolanowski J., Demczyszak I., Konieczny G. 2011. Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny. PZWL, PZWL, 2011 2) KIwerski J., Rehabilitacja medyczna. , PZWL, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi