Żywienie zwierząt użytkowych i amatorskich

Livestock and Companion Animal Nutrition

2022Z

Kod przedmiotu78S1-ZZUiA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Jamroz. , Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. 2001. Praca zbiorowa pod red. D. Jamroz. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001 • tom I. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt, • tom II. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt • tom III. Pasze, charakterystyka, wartość pokarmowa., Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa , 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi