Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Psychologia zdrowia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Retoryka i erystyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
III - Kierunkowe
Dobrostan w hodowli i użytkowaniu zwierząt
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Ekonomiczno - organizacyjne uwarunkowania użytkowania zwierząt
2
ZAL-O
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
Wykład
Ćwiczenia
6
15
24
Moduł A i B
6
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
75
45
Pracownia doskonalenia zawodowego
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Profilaktyka pogryzień
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Wybrane zagadnienia z chowu i hodowli zwierząt
2,5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia
Wykład
4
26
15
VI - Praktyka
Praktyka
7
ZAL-O
Praktyki
160
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zkresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie z zakresu ochrony zwierząt*
0
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
14
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Filozoficzno-etyczne aspekty relacji człowiek-zwierzę
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Metody badań na zwierzętach
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Psychofizjologia człowieka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Wspieranie zdolności wysiłkowych człowieka
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
III - Kierunkowe
Chów i hodowla amatorska ssaków egzotycznych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Genetyka behawioralna zwierząt
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Moduł C i D
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
50
30
Podstawy chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
14
10
6
Podstawy psychoterapii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Rozród psów i kotów
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
VI - Praktyka
Praktyka
7
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język migowy 1
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
III - Kierunkowe
Animator zajęć ze zwierzętami
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
5
25
15
Fizjoterapia zwierząt biorących udział w rekreacji, edukacji i terapii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Moduł I
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
40
30
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
7
ZAL-O
Pracownia magisterska
0
Seminarium magisterskie 1
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
Wzbogacanie środowiska życia zwierząt
3
ZAL-O
EGZ
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
14
15
16
Żywienie koni
1,5
BRAK
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia
Wykład
2
5
13
10
Żywienie psów i kotów
1,5
BRAK
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia
Wykład
2
5
13
10
VI - Praktyka
Praktyka
6
ZAL-O
Praktyki
160
SUMA
30,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język migowy 2
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Przedmiot do wyboru z zakresu nauk humanistyczno-społecznych
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Profilaktyka zdrowotna zwierząt
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
III - Kierunkowe
Alpakoterapia i felinoterapia
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia
Wykład
4
6
5
20
Moduł II
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
13
ZAL-O
Pracownia magisterska
0
Seminarium magisterskie 2
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
Szczegółowe zasady żywienia drobnych gatunków ssaków utrzymywanych w hodowlach amatorskich
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
20
Zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych i ich otoczeniu
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
Wykład
12
8
15
VII - Inne
Pracownia magisterska
0
SUMA
29,5