Alpakoterapia i felinoterapia

Alpacotherapy and felinotherapy

2022L

Kod przedmiotu78S2-ALFE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówzym jest alpako- i felinoterapia? Strategia organizacji pracy alpakoterapeutycznej i felinoterapeutycznej. Psychologiczne aspekty zajęć z udziałem zwierząt w odniesieniu do pacjentów z różnymi rodzajami zaburzeń psychicznych. Podstawy pracy alpakoterapeutycznej. Predyspozycje psychofizyczne i charakterologiczne alpaki w alpakoterapii. ,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:Wybór zwierząt do terapii. Kryteria doboru/selekcji alpak do alpakoterapii. Cele i metody pracy - dokumentacja i organizacja zajęć z alpakoterapii i felinoterapii. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Behawior alpak i kotów. Zasady utrzymania i żywienia tych gatunków. Zdrowie alpak i kotów - profilaktyka i opieka weterynaryjna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anna Morales Villavicencio, Chów alpak, Oficyna Wydawnicza MULTICO, 2010 2) Dorota Rybicka, Felinoterapia w teorii i praktyce, Wydawnictwo Poligraf, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi