Animator zajęć ze zwierzętami

Instructor of sessions with animals

2022Z

Kod przedmiotu78S2-AZZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiedza z zakresu organizacji zajęć z końmi i psami dla różnych grup ludzi. Scenariusz zajęć z uwzględnieniem celów. Czas pracy zwierzęcia z uwzględnieniem jego dobrostanu. Odpowiedni dobór zwierząt do zajęć. Właściwe miejsce zajęć. Dokumentacja zajęć, ewaluacja efektów.,ĆWICZENIA TERENOWE:Przeprowadzenie zajęć dla różnych grup klientów/pacjentów.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Kształtowanie umiejętności porównywania elementów budowy ciała człowieka i zwierząt (dostrzeganie różnic i podobieństw), poznanie podstawowych potrzeb ludzi i zwierząt (jedzenia, opieki, czystości, zabawy, nauki), kształtowanie właściwego stosunku do świata ludzi i zwierząt, utrwalanie zasad zachowania się podczas zajęć ze zwierzętami, integracja dzieci z koniem i psem. Przygotowanie scenariuszy zajęć.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kulisiewicz B., Pies w twórczej aktywności dziecka, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2013 2) Kulisiewicz B., Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania, IMPULS, 2014 3) Franczyk A., Krajewska K., Skorupa J., Baw się poprzez animaloterapię, IMPULS, 2012 4) Włodarczyk-Dudka M., Terapia psychopedagogiczna z udziałem psa. Wybrane zagadnienia, Drwęca, 2006 5) Strumińska A., Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, PWRiL, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupa do 12 osób