Chów i hodowla amatorska ssaków egzotycznych

Amateur rearing and breeding of exotic mammals

2021L

Kod przedmiotu78S2-CHAS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówObejmują tematykę dotyczącą systematyki zoologicznej wybranych gatunków ssaków egzotycznych utrzymywanych w hodowlach amatorskich, historyczny i kulturowy aspekt ich hodowli, niebezpieczeństwa wynikające z ich użytkowania, współczesne formy wykorzystywania zwierząt egzotycznych. Ponadto szczegółowe zasady chowu i hodowli wybranych gatunków ssaków egzotycznych, utrzymywanych w hodowlach amatorskich z rodzin: myszowate, wiewiórkowate, dydelfowate i kangurowate.,ĆWICZENIA:Obejmują zagadnienia dotyczące szczegółowych zasad chowu i hodowli wybranych gatunków ssaków egzotycznych, utrzymywanych w hodowlach amatorskich z rodzin: łasicowate, psowate, szopowate, łaszowate. Uwzględnione zostaną warunki utrzymania, żywienie, rozród, podstawowe jednostki chorobowe i zasady użytkowania.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zasadami chowu i hodowli wybranych gatunków ssaków egzotycznych utrzymywanych w hodowlach amatorskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do rekreacji, edukacji i terapii z zachowaniem ich dobrostanu.
Literatura podstawowa1) Lorek M.O., Gugołek A. (red.), Zwierzęta amatorskie i towarzyszące, UWM w Olsztynie, 2008 2) Gugołek A. (red.), Amatorska hodowla wybranych gatunków ssaków, UWM w Olsztynie, 2011 3) Sumiński P., Goszczyński J., Romanowski J., Ssaki drapieżne Europy, PWRiL w Warszawie, 1993 4) Lasota-Moskalewska A., Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego , 2005 5) Praca zbiorowa, Leksykon Małe zwierzęta, Firma Księgarska J. i K. Oleksiejuk, 2008 6) Bernacka H., Gulda D., Peter E., Święcicka N., Zawiślak J., Wybrane gatunki ssaków drapieżnych w polskich ogrodach zoologicznych, Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 2014
Literatura uzupełniająca1) Bieriestow W., Cholewa R., wyd. AR w Poznaniu, Fermowy chów piżmaków, 1995r., tom 2) Kowalska D., Gugołek A., wyd. Instytut Zootechniki PIB w Krakowie, Wkład polskich naukowców i hodowców w rozwój wiedzy dotyczącej chowu i hodowli nutrii, 2017r., tom 3) Barabasz B., wyd. PWRiL w Warszawie, Jenoty chów i hodowla, 2007r., tom 4) Chaline E., wyd. Oficyna Wydawnicza Alma-Press Sp z o.o., 50 zwierząt, które zmieniły bieg historii, 2011r., tom 5) Lisiecki H., Sławoń J., wyd. PWRiL w Warszawie, Hodowla norek, 1980r., tom 6) Hyams E., wyd. PWN w Warszawie, Zwierzęta w służbie człowieka, 1974r., tom 7) Kośla T., wyd. SGGW w Warszawie, Higiena utrzymania zwierząt amatorskich, 2003r., tom
Uwagi