Ergonomia

Ergonomics

2021Z

Kod przedmiotu78S2-ERG
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrgonomia – podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Ergonomia stanowiska pracy (wysiłek fizyczny i psychiczny na stanowisku pracy, dostosowanie antropometryczne stanowiska pracy, materialne środowisko pracy). Dlaczego dostosowanie ergonomiczne stanowiska pracy jest takie ważne? Na co zwracać uwagę, co należy zmienić aby pracować zachowując optymalną wydajność oraz uniknąć problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Ergonomia stanowiska do pracy z komputerem. Ergonomia w życiu pozazawodowym. Ergonomia produktu – inżynieria ergonomicznej jakości.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007 2) Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998 3) Jabłoński J., Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Poznańskiej, 2006 4) Batogowska A., Podstawy ergonomii, WSP Olsztyn, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak