Etykieta

Etiquette

2021Z

Kod przedmiotu78S2-ETY
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące zasad savoir-vivre`u i ceremoniału dyplomatycznego. Zasady precedencji. Precedencja w biznesie. Zasady związane z tytułowaniem, witaniem i przestawianiem. Korespondencja służbowa. Dress-code w biznesie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., Savoir-vivre dla zaawansowanych , KDC, 2008 2) Kuspys P., Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu, Zysk i S-ka, 2012 3) Krajski S., Savoir-vivre. 250 problemów , SGK Agencja, 2011 4) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010 5) Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1998 6) Szymczak W. F., Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego, Difin, 2018 7) Wocław W. S., Etykieta w biznesie, czyli jak ułatwić sobie życie w pracy, Bosz, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak