Fizjoterapia zwierząt biorących udział w rekreacji, edukacji i terapii

Physiotherapy of animals participating in recreation, education and therapy

2022Z

Kod przedmiotu78S2-FZB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówepetytorium z anatomii i fizjologii wybranych gatunków zwierząt. Wprowadzenie do fizjoterapii (terminologia, charakterystyka i jej cele). Ogólne zasady obowiązujące w fizjoterapii (organizacja zabiegów, dokumentacja, współpraca z lek. wet.). Kinezyterapia aktywna i bierna. Rola masażu w profilaktyce i leczeniu urazów zwierząt. Wybrane zabiegi fizykoterapeutyczne - działanie na organizm zwierzęcia oraz przeciwwskazania ich zastosowania. Kinesiotaping jako metoda wspomagająca rehabilitację. Wybrane choroby mięśni i ścięgien, miejsca najczęstszych urazów, wskazania i przeciwwskazania do fizjoterapii.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Zasady BHP w pracy ze zwierzęciem przy zabiegach fizjoterapeutycznych. Ćwiczenia praktyczne z anatomii i fizjologii wybranych gatunków zwierząt. Badanie pacjenta przed przystąpieniem do zabiegów. Zajęcia praktyczne z technik masażu poszczególnych partii ciała zwierzęcia (przygotowanie rąk fizjoterapeuty). Kinezyterapia aktywna i bierna – ćwiczenia praktyczne. Fizykoterapia w leczeniu wybranych schorzeń zwierząt.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Blendinger W. , ABC zdrowia konia, profilaktyka i leczenie, ZSP ZTK, Zbrosławice, 1984 2) Bromiley M., Naturalne metody w leczeniu koni, SIMA WLW, Warszawa, 2004 3) Bromiley M., Urazy u koni, ich leczenie i rehabilitacja, SIMA WLW, Warszawa, 2009 4) Heuschmann G. , Gdyby konie mogły krzyczeć, Akademia Jeździecka, Warszawa, 2007 5) Saba L., Bis-Wencel H., Nowakowicz-Dębek B. , Ochrona zdrowia koni, wybrane zagadnienia, AR, Lublin, 2002 6) Millis D., Levine D., Taylor R. , Rehabilitacja psów, Elsavier, 2004 7) Bauer A., Wiecheć M., Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych, Markmed Rehabilitacja S.C., 2012 8) Śliwiński Z., Krajczy M., Dynamiczne plastrowanie, Markmed Rehabilitacja S.C., 2014 9) Puchała P., Masaż konia receptą na jego zdrowie, Happy Horse Massage P. Puchała, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupa do 12 osób