Genetyka behawioralna zwierząt

Animal behavioural genetics

2021L

Kod przedmiotu78S2-GBZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówudowa chemiczna kwasów nukleinowych. Podstawowe odkrycia genetyki molekularnej. Struktura genu eukariotycznego. Mutacje zachodzące w sekwencji nukleotydowej i ich wpływ na strukturę i funkcję białek. Kontrola pochodzenia zwierząt na bazie polimorficznych sekwencji DNA. Metody badań genetycznego podłoża zachowań. Przykłady testów DNA różnicujących zwierzęta pod względem cech behawioralnych. ,ĆWICZENIA:Pozyskiwanie DNA genomowego z różnych materiałów biologicznych. Izolacja DNA genomowego - ocena jego ilości i jakości. Elektroforeza DNA w żelu agarozowym. Analiza struktury wybranych genów i ich mutacji. Zasada łańcuchowej reakcji polimerazowej (PCR). Etapy testu diagnostycznego PCR wykrywającego genetyczna przyczynę zróżnicowanego behawioru.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Charon K.M., Świtoński M., Genetyka i genomika zwierząt , PWN, 2012 2) Robert Plomin i inni, Genetyka zachowania, PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagićwiczenia laboratoryjne odbywają się w grupach max 12-14 osobowych