Język migowy 2

Sign language 2

2022L

Kod przedmiotu78S2-JEZM2
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:- Wykorzystanie językowej przestrzeni migowej. - Wykorzystanie topograficznej przestrzeni migowej. - Wykorzystanie zdań migowych z użyciem rozmiaru i wielkości wizualnej. - Poznanie słownictwa języka migowego i proste dialogi z zakresu związanego z otoczeniem uczestnika szkolenia i jego codziennymi czynnościami- w tym nauka znaków z różnych bloków tematycznych tj. podstawy komunikacji PJM, poznanie środowiska akademickiego, rodzinnego, w pracy, w mieście itp.). - Alfabet palcowy. - Omówienie zagadnień związanych z kulturą Głuchych i Polskim Językiem Migowym oraz różnych form systemu migowego (system językowo-migowy, pidgin migowy, kontakt migowy itp.). - Savoir- vivre wobec Głuchego. - Ćwiczenia z zakresu tłumaczenia tekstów pisanych na język migowy. - Specjalne zastosowania PJM.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czajkowska-Kisil M., Klimczewska A. , Rola języka migowego w kształtowaniu tożsamości Głuchych w Polsce. W: E. Wożnicka (red.) Tożsamość społeczno-kulturowa Głuchych. , Łódź: Polski Związek Głuchych., 2007 2) Olivier Sacks , Zobaczyć głos. Podróż do świata ciszy., Wyd. Zysk i S-ka., 1998 3) Harlan Lane , Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych. , WSiP, 1996 4) Tomaszewski, P, Polski Język Migowy - mity i fakty. , t. 6, Poradnik Językowy, 2004, s. 59 5) Tomaszewski P. , Dialog versus monolog: Jak podtrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem głuchym?, t. 3, Kwartalnik Pedagogiczny, 2006, s. 43 6) Tomaszewski P. , Podstawowe dane lingwistyczne i socjolingwistyczne na temat naturalnego języka migowego. , t. 2, Studia nad Językiem Migowym, 2007, s. 5 7) Carty B. , ) The development of Deaf identity. W: C. Erting, R. Johnson, D.L. Smith, Bruce D. Snider (red.) The Deaf Way: Perspectivrs from the international conference on Deaf culture. , Gallaudet University Press, 1994 8) Ladd P. , Deaf culture: Finding it and nurturing it. W: C. Erting, R. Johnson, D.L. Smith, Bruce D. Snider (red.) The Deaf Way: Perspectivrs from the international conference on Deaf culture. , Gallaudet University Press., 1994 9) Padden C. , The deaf community and the culture of deaf people W: Baker C., Battison R. (red.) Sign language and the deaf community. , National Association of the Deaf., 1980 10) Woll B., Ladd P. , Deaf communities. W: M. Marschark, P. E. Spencer (red.) Deaf studies, language, and education., Oxford University Press., 2003
Literatura uzupełniająca
UwagiNauka PJM odbywa się na naturalnym materiale językowym. Oprócz słownictwa podanego w podręczniku do nauki Polskiego Języka Migowego będą pojawiały się dodatkowe znaki migowe, związane z konkretnymi sytuacyjnymi, które mogą być różne, w zależności od potrzeb grupy szkoleniowej. Grupa szkoleniowa będzie wykonała zadania filmowe w celu utrwalenia znaków migowych. Studenci będą mogli opanować elementy komunikacji wizualnej bez użycia języka mówionego.