Język obcy

Foreign language

2021Z

Kod przedmiotu78S2-JOB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńWprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku obcym w zakresie tematycznym dotyczącym wybranych elementów języka specjalistycznego; analiza tekstów naukowych i dyskusja, rozwiązywanie zadań i ćwiczeń językowych, tłumaczenie tekstów; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów
Opis wykładówIA:Wprowadzenie i wyćwiczenie materiału leksykalno-gramatycznego umożliwiającego przygotowanie do komunikacji w języku obcym w zakresie tematycznym dotyczącym wybranych elementów języka specjalistycznego; analiza tekstów naukowych i dyskusja, rozwiązywanie zadań i ćwiczeń językowych, tłumaczenie tekstów; prezentowanie rozmaitych metod uczenia się, zachęcanie do samooceny, samodzielnego poszukiwania prawidłowości językowych i formułowania reguł; różnorodność form pracy (indywidualna, w parach, w grupach) i typów zadań pozwalających na uwzględnienie w procesie nauczania indywidualnych uzdolnień i cech charakteru studentów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Keith Kelly, Science, Macmillan, 2010 2) Idźkowska J., Vets, pets and other creatures - English for Veterinary Medicine, skrypt nieopublikowany, 2005 3) Harding Keith, Walker Robin, Oxford English for Careers Tourism, Oxford University Press, 2006 4) I. Obłąkowska-Galanciak, B. Jeglińska, Język rosyjski w turystyce, UWM , 2002 5) Schlüter S., Menschen Berufstrainer, Hueber Verlag, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi