Ochrona własności intelektualnej

Intelectual property protection

2021Z

Kod przedmiotu78S2-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Pojęcie własności intelektualnej. Podmioty prawa własności intelektualnej. treść prawa własności intelektualnej - prawa autorskie i pokrewne. Ograniczenia praw autorskich. Dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów. Naruszenie praw autorskich(plagiat i piractwo intelektualne).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej , Wolters Kluwer, 2015 2) E. Ferenc-Szydełko, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, C. H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi