Przedmiot do wyboru z zakresu nauk humanistyczno-społecznych

2022L

Kod przedmiotu78S2-PDHS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi