Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Master’s degree thesis and preparation for a diploma examination

2022L

Kod przedmiotu78S2-PMPE
Punkty ECTS 13
Typ zajęć Pracownia magisterska
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńMAGISTERSKA:ĆWICZENIA: Opracowanie pracy dyplomowej magisterskie
Opis wykładówIA MAGISTERSKA:ĆWICZENIA: Opracowanie pracy dyplomowej magisterskiej
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni autorzy, Pozycje literatury wykorzystywane w pracy magisterskiej, różne wydawnictwa, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi