Podstawy psychoterapii

Basic psychotherapy

2021L

Kod przedmiotu78S2-PODP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówistoria psychoterapii oraz powstania jej głównych nurtów. Współczesne nurty psychologiczne, ich główne założenia oraz zastosowanie. Omówienie procesu terapeutycznego na przykładzie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Diagnoza psychologiczna oraz konceptualizacja przypadku. Relacja terapeutyczna: pacjent-terapeuta. Rola empatii oraz asertywności w kontakcie z pacjentem.,ĆWICZENIA:Ćwiczenie wybranych umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem psychoterapii oraz uzupełnianie informacji omawianych na wykładach: Omawienie procesu terapeutycznego na przykładzie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Diagnoza psychologiczna oraz konceptualizacja przypadku. Relacja terapeutyczna: pacjent-terapeuta. Rola empatii oraz asertywności w kontakcie z pacjentem.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grzesiuk, L, Psychoterapia. Podręcznik akademicki, ENETEIA, 2005 2) • Popiel A., Pragłowska E. , Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna. Teoria I Praktyka; , ENETEIA, 2012 3) • Beck JS, Terapia Poznawczo-Behawioralna, WUJ, 2012 4) Heitzman, J. , Psychiatria, PZWL, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak