Praktyka

Practical training

2021Z

Kod przedmiotu78S2-PRA
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńrogram praktyki I jest związany z programem kształcenia na studiach II stopnia. Miejscem odbywania praktyki mogą być gospodarstwa hodowlane, lecznice, schroniska, placówki szkoleń zwierząt (zajmujące się behawioryzmem), a także laboratoria zwierzęce Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Praktyka I dotyczy analizy uwarunkowań środowiskowych mających na celu optymalizację procesów związanych z użytkowaniem zwierząt w rekreacji, edukacji i terapii. Także uczestnictwo przy zabiegach profilaktycznych zapobiegających chorobom i kontuzjom oraz udział w szkoleniu i treningu zwierząt rekreacyjnych i hodowlanych
Opis wykładówI:Program praktyki I jest związany z programem kształcenia na studiach II stopnia. Miejscem odbywania praktyki mogą być gospodarstwa hodowlane, lecznice, schroniska, placówki szkoleń zwierząt (zajmujące się behawioryzmem), a także laboratoria zwierzęce Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Praktyka I dotyczy analizy uwarunkowań środowiskowych mających na celu optymalizację procesów związanych z użytkowaniem zwierząt w rekreacji, edukacji i terapii. Także uczestnictwo przy zabiegach profilaktycznych zapobiegających chorobom i kontuzjom oraz udział w szkoleniu i treningu zwierząt rekreacyjnych i hodowlanych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kostro K., Gliński Z., Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. , t. 1, UP w Lublinie, 2014, s. 208 stron 2) Sheldrake R., Niezwykłe zdolności naszych zwierząt, t. 1, Książka i Wiedza, 2001, s. wszystkie 3) Montesinos P., Rehabilitacja i fizjoterapia w weterynarii, t. 1, Elsevier & Partner, 2017, s. 184 strony 4) Roberston J., Fizjoterapia i masaż psów, t. 1, Galaktyka, 2017, s. 216 stron 5) Bromiley M., Urazy u koni i ich leczenie, t. 1, Sima WLW, 2009, s. wszytskie 6) Miciński J (red.), Przewodnik metodyczny do praktyk na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt kierunku zootechnika i bioinżynieria produkcji żywności , t. 1, UWM w Olsztynie, 2005, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca
Uwagi