Praktyka

Practical training

2021L

Kod przedmiotu78S2-PRA2
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńrogram praktyki II jest związany z programem kształcenia na studiach II stopniaZRET. Miejscem odbywania praktyki mogą być gospodarstwa hodowlane, lecznice, schroniska, placówki szkoleń zwierząt (zajmujące się behawioryzmem), a także laboratoria zwierzęce Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Praktyka dotyczy analizy uwarunkowań środowiskowych mających na celu optymalizację procesów związanych z użytkowaniem zwierząt w rekreacji, edukacji i terapii. Podczas praktyki studenci poznają w pogłębionym zakresie zasady funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, podmiotów oraz innych struktur funkcjonujących w zakresie użytkowania zwierząt w celach rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Elementem praktyki może być zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej
Opis wykładówI:Program praktyki II jest związany z programem kształcenia na studiach II stopniaZRET. Miejscem odbywania praktyki mogą być gospodarstwa hodowlane, lecznice, schroniska, placówki szkoleń zwierząt (zajmujące się behawioryzmem), a także laboratoria zwierzęce Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Praktyka dotyczy analizy uwarunkowań środowiskowych mających na celu optymalizację procesów związanych z użytkowaniem zwierząt w rekreacji, edukacji i terapii. Podczas praktyki studenci poznają w pogłębionym zakresie zasady funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, podmiotów oraz innych struktur funkcjonujących w zakresie użytkowania zwierząt w celach rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Elementem praktyki może być zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Montesinos P., Rehabilitacja i fizjoterapia w weterynarii., t. 1, Elsevier & Partner, 2017, s. 184 2) Roberston J., Fizjoterapia i masaż psów, t. 1, Galaktyka, 2017, s. 216 3) Sheldrake R., Niezwykłe zdolności naszych zwierząt., t. 1, Książka i wiedza, 2001, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca
Uwagi