Praktyka

Practical training

2022Z

Kod przedmiotu78S2-PRA3
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńrogram praktyki III jest związany z programem kształcenia na studiach II stopnia ZRET. Miejscem odbywania praktyki mogą być gospodarstwa hodowlane, lecznice, schroniska, placówki szkoleń zwierząt (zajmujące się behawioryzmem), a także laboratoria zwierzęce Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Praktyka specjalnościowa III dotyczy analizy uwarunkowań środowiskowych mających na celu optymalizację procesów związanych z użytkowaniem zwierząt w rekreacji, edukacji i terapii. Podczas praktyki studenci poznają w pogłębionym zakresie zasady funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, podmiotów oraz innych struktur funkcjonujących w zakresie użytkowania zwierząt w celach rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Elementem praktyki może być zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej
Opis wykładówI:Program praktyki III jest związany z programem kształcenia na studiach II stopnia ZRET. Miejscem odbywania praktyki mogą być gospodarstwa hodowlane, lecznice, schroniska, placówki szkoleń zwierząt (zajmujące się behawioryzmem), a także laboratoria zwierzęce Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Praktyka specjalnościowa III dotyczy analizy uwarunkowań środowiskowych mających na celu optymalizację procesów związanych z użytkowaniem zwierząt w rekreacji, edukacji i terapii. Podczas praktyki studenci poznają w pogłębionym zakresie zasady funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, podmiotów oraz innych struktur funkcjonujących w zakresie użytkowania zwierząt w celach rekreacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Elementem praktyki może być zebranie materiału empirycznego do pracy dyplomowej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Jastrzębska, A. Gugołek, J. Strychalski, Zwierzęta w sporcie, rekreacji i rozrywce, cz. 1, t. R. LV(1), Wiadomości zootechniczne, 2017, s. 87-93 2) Strychalski J., Gugołek A., Jastrzębska A., Psy w sporcie i rekreacji. , t. 3, Przegląd Hodowlany, 2016, s. 29-33 3) Pryor K., Najpierw wytresuj kurczaka. Nowe metody pozytywnego wzmacniania pożądanych zachowań, dzięki którym poradzisz sobie z kurczakiem, delfinem, psem, koniem, kotem, dzieckiem, współmałżonkiem, a nawet z samym sobą. , Media Rodzina, Poznań, 2004, s. 9-98 4) Gugołek A., Jastrzębska A., Strychalski J., Wykorzystanie gołębi i innych gatunków ptaków w rekreacji człowieka., t. 289(2), Wiadomości Zootechniczne, 2016, s. 90-95
Literatura uzupełniająca
Uwagi