Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Master’s degree thesis and preparation for a diploma examination

2022Z

Kod przedmiotu78S2-PRM
Punkty ECTS 7
Typ zajęć Pracownia magisterska
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńMAGISTERSKA:ĆWICZENIA: Opracowanie pracy dyplomowej magisterskiej
Opis wykładówIA MAGISTERSKA:ĆWICZENIA: Opracowanie pracy dyplomowej magisterskiej -
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni autorzy, pozycje literatury niezbędne w przygotowaniu pracy magisterskiej, różne wydawnictwa, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi