Profilaktyka pogryzień

Bite prevention

2021Z

Kod przedmiotu78S2-PROP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówEmpatyczne podejście w pracy z dziećmi. Program „Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko” krok po kroku. Metoda, zakres tematyczny programu profilaktycznego, sposób prowadzenia krok po kroku. Przedstawienie i omówienie scenariuszy. Program „Bezpieczny pies= bezpieczne dziecko” w praktyce. Zaliczenie ćwiczeń: prowadzenie w parach jednego z wybranych scenariuszy dla reszty grupy. Pytania i odpowiedzi- panel dyskusyjny. ,ĆWICZENIA:Ogólne założenia programu profilaktyki pogryzień. Trener profilaktyki pogryzień - etyka i standardy. Czynniki ryzyka w agresji pies - człowiek – doniesienia z badań. Jak komunikują się psy. Organizacja pracy podczas realizacji programu profilaktyki pogryzień.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Aleksandra Horowitz, Co psy widzą, czują i wiedzą, Czarna Owca dawniej Jacek Santorski & Co, 2010 2) • Pat Miller, Nasz wierny przyjaciel pies. Metody pozytywnego wzmocnienia psów w treningu, Książka i Wiedza, 2005 3) • Turid Rugaas, Sygnały uspokajające. Jak psy unikają konfliktów, Wydawnictwo Galaktyka, 2005 4) • Jean Donaldson, Pies i człowiek. Jak żyć zgodnie pod jednym dachem, Wydawnictwo Galaktyka, 2007 5) • Kendal Shepherd, Psie przykazania, Fundacja Psia Wachta, 2010 6) • Whitehead Sarah, Jak rozmawiać z psem, Wydawnictwo Bellona, 2009 7) • Aleksandra Cherek, Pielęgnacja, szkolenie i trening charakteru, Wydawnictwo Samo Sedno Edgard, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi