Psychofizjologia człowieka

Human psychophysiology

2021L

Kod przedmiotu78S2-PSYC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów.1. Organizacja układu nerwowego. Podstawowe mechanizmy fizjologiczne: emocje, uczucia i nastrój. Wpływ stresu na organizm człowieka. w.2. Cechy specyficzne w rozwoju mózgowia człowieka w porównaniu do innych ssaków. Asymetria funkcjonalna mózgu. Rodzaje kory i funkcje płatów korowych. Neurobiologia inteligencji, testy psychometryczne. w.3. Postrzeganie świata za pomocą narządów zmysłów - widzieć, słyszeć, czuć smak. Fizjologiczne uwarunkowania funkcji narządów zmysłów. w.4. Biologiczna rola snu i konsekwencje pozbawienia snu; zaburzenia pamięci; uczenie się we śnie i rola marzeń sennych. Osobliwości w działaniu mózgu.,ĆWICZENIA:Regulamin i warunki zaliczenia przedmiotu; organizacja zajęć. Poziomy organizacji układu nerwowego. Mózgowia zwierząt i człowieka – różnice i podobieństwa. Cechy swoiste mózgu człowieka na poziomie strukturalno-funkcjonalnym. Zachowania inteligentne człowieka i zwierząt, zadania na podwyższenie zdolności poznawczych. Anatomiczne podłoże czynności nerwowych – technika Golgiego i neuroobrazowanie czynności mózgu. Obserwacja makroskopowa mózgowia różnych gatunków ssaków i modeli mózgowia człowieka; mózg Einsteina i innych wybitnych ludzi a IQ. Obserwacja istoty białej i szarej w korze mózgowej i korze móżdżku; płaty kory mózgowej w korelacji z kośćmi pokrywy czaszki. Lewy mózg, prawy mózg i ręczność – badanie ręczności; ręczność a dominacja półkulowa; ćwiczenia na współpracę półkul. Neuroanatomiczne podłoże pamięci i emocji. Organizacja funkcjonalna wybranych podsystemów ośrodkowego układu nerwowego; lokalizacja ważniejszych struktur mózgowia w wybranych podsystemach: kora nowa, ośrodki pamięci i emocji, układ nagrody, układ motoryczny i oś strerowa HPA (podwzgórze-przysadka-nadnercza). Metody ogólnej oceny stanu układu nerwowego. Badanie zmysłu równowagi i zborności ruchów. Badanie czucia głębokiego. Analiza homunkulusa kory ruchowej i czuciowej mózgu w aspekcie reprezentacji ręki i palców. Badanie narządów zmysłów - sprawdzenie prawidłowości odczuwania dotyku, ciepła, zimna i bólu. Badanie czucia smaku i przewodzenia w nerwach związanych z drogą smakową i drogą węchową. Telereceptory: wzrok i słuch. Percepcja bodźców wzrokowych i słuchowych. Badanie układu optycznego oka. Rozmieszczenie pręcików i czopków w polu widzenia. Poznanie możliwości badania i rehabilitacji osób z wadami układu optycznego oka. Techniki badania siatkówki oka. Metody badania rozpoznawania barw z użyciem tablic pseudoizochromatycznych Ishihary. Badanie zmysłu słuchu - metody akumetryczne, próby stroikowe, próby Webera, Rinniego i Schwabacha. Badanie rozdzielczości odbioru dźwięków. Podstawowe parametry organizmu człowieka w różnych stanach fizjologicznych i szybka ocena stanu zdrowia. Definicja zdrowia i choroby wg WHO. Urazy głowy i objawy wstrząśnienia mózgu. Prezentacja multimedialna wybranego zagadnienia z zakresu przedmiotu. Testy na podwyższenie IQ.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sadowski B, Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, t. -, PWN, 2018, s. - 2) Górska T, Mózg a zachowanie, t. -, PWN, 2018, s. - 3) autorzy wybrani, artykuły z aktualnych czasopism naukowych, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak