Psychologia zdrowia

Health psychology

2021Z

Kod przedmiotu78S2-PSYZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPsychologia zdrowia jako nauka (historia, definicja, obszar zainteresowań, przedmiot, zakres, cel). Miejsce psychologii zdrowia w medycynie oraz naukach społecznych. Czynniki warunkujące zdrowie psychofizyczne i społeczne człowieka. . Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii zdrowia chorego somatycznie oraz psychicznie. Etiologia zaburzeń psychosomatycznych biologiczne, psychospołeczne, społeczno-kulturowe). Wykorzystanie zwierząt w terapii osoby chorej somatycznie oraz psychicznie. Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii zdrowia w leczeniu otyłości. Otyłość i zaburzenia odżywiania: obraz kliniczny, etiologia, leczenie, rokowania, elementy interwencji psychologicznych. ,ĆWICZENIA:Uzupełnienie informacji omawianych na wykładach z zakresu: Czynniki warunkujące zdrowie psychofizyczne i społeczne człowieka. Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii zdrowia chorego somatycznie oraz psychicznie. Wykorzystanie zwierząt w terapii osoby chorej somatycznie oraz psychicznie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ) I. Heszen, H. Sęk, Psychologia zdrowia, PWN, 2012 2) ) C. L. Sheridan , S. A. Radmacher, Psychologia zdrowia, PZWL, 1998 3) Sęk, H, Psychologia kliniczna, t. 1 i 2, PWN, 2013 4) Józefik B, Anoreksja i bulimia psychiczna, WUJ, 1999 5) R. Baumeister, Utrata kontroli, PARPA, 2000 6) Łuszczyńska A, Nadwaga i otyłość, PWN, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak