Profilaktyka zdrowotna zwierząt

Health-promoting prophylactics in animals

2022L

Kod przedmiotu78S2-PZZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Adaszek Ł., Staniec M., Kalinowski M., Ziętek J., Winiarczyk S., Choroby zakaźne psów , Elamed, Katowice, 2019 2) Niemand H. G., Suter P.F., Kohn B., Praktyka kliniczna: PSY, Galaktyka, Łódź, 2011 3) Dietz O., Huskamp B., Praktyka kliniczna: KONIE, Galaktyka, Łódź, 2008 4) Ziętek J., Chrostek A., Adaszek Ł., Winiarczyk S., Profilaktyka chorób zwierząt towarzyszących, Elamed, Katowice, 2016 5) Monkiewicz J., Wajdzik J., Rogowska-Sobota K., Kynologia. Wiedza o psie, UWP, Wrocław, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi