Rozród psów i kotów

Dogs and cats reproduction

2021L

Kod przedmiotu78S2-RPK
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówNajczęstsze schorzenia narządów rozrodczych samców. Ograniczenie potencjału rozrodczego psów i kocurów. Przyczyny niepłodności suk i kotek. Sterowanie cyklem płciowym. Kontrola płodności suk i kotek. Choroby szczeniąt i kociąt. Prowadzenie rozrodu w hodowli psów i kotów. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Budowa narządów rozrodczych i regulacja procesów płciowych u psów samców i kocurów. Badanie andrologiczne oraz pobieranie nasienia. Makroskopowa i mikroskopowa ocena jakości nasienia. Konserwacja nasienia w temperaturach dodatnich i ujemnych. Międzynarodowa wymiana nasienia. Budowa narządów rozrodczych i charakterystyka cyklu rujowego suk i kotek. Wyznaczanie terminu krycia / sztucznego unasieniania. Postępowanie przy kryciu naturalnym. Sztuczne unasienianie - praktyczne aspekty wykonania zabiegu. Przebieg ciąży u suk i kotek oraz jej zaburzenia.Opieka nad ciężarną suką i kotką (działania profilaktyczne, żywienie). Poród fizjologiczny i zasady udzielania pomocy porodowej. Poporodowe postępowanie z noworodkami.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Budowa narządów rozrodczych i regulacja procesów płciowych u psów samców i kocurów. Badanie andrologiczne oraz pobieranie nasienia. Makroskopowa i mikroskopowa ocena jakości nasienia. Konserwacja nasienia w temperaturach dodatnich i ujemnych. Międzynarodowa wymiana nasienia. Budowa narządów rozrodczych i charakterystyka cyklu rujowego suk i kotek. Wyznaczanie terminu krycia / sztucznego unasieniania. Postępowanie przy kryciu naturalnym. Sztuczne unasienianie - praktyczne aspekty wykonania zabiegu. Przebieg ciąży u suk i kotek oraz jej zaburzenia.Opieka nad ciężarną suką i kotką (działania profilaktyczne, żywienie). Poród fizjologiczny i zasady udzielania pomocy porodowej. Poporodowe postępowanie z noworodkami.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dubiel A. (red.), Rozród psów, UP we Wrocławiu, 2010 2) Zduńczyk S., Janowski T., Zaburzenia rozrodu psów i kotów, UW-M w Olsztynie, 2014 3) England G., von Heimendahl A. (red.), Położnictwo i neonatologia psa i kota, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014 4) Wehrend A. , Ginekologia i położnictwo psów, Galaktyka, Łódź, 2013 5) Max A., Koty - położnictwo i rozród, Galaktyka, Łódź, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi