Seminarium magisterskie 2

Master’s degree seminar 2

2022L

Kod przedmiotu78S2-SEM2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:ĆWICZENIA:Zasady pisania prac dyplomowych magisterskich. zasady korzystania z materiałów źródłowych i ich wykorzystania w pracy. Rola końcowego wnioskowania. Błędy popełniane przy opracowywaniu pracy magisterskiej. Prezentacja i dyskusja materiału i metodyki oraz wyników pracy magisterskiej.
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi