Seminarium magisterskie 1

Master’s degree seminar 1

2022Z

Kod przedmiotu78S2-SEMI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń MAGISTERSKIE:ĆWICZENIA: Zasady pisania prac dyplomowych magisterskich. zasady korzystania z materiałów źródłowych i ich wykorzystania w pracy. Rola końcowego wnioskowania. Błędy popełniane przy opracowywaniu pracy magisterskiej. Prezentacja i dyskusja przeglądu piśmiennictwa w realizowanej pracy magisterskiej
Opis wykładówIUM MAGISTERSKIE:ĆWICZENIA: Zasady pisania prac dyplomowych magisterskich. zasady korzystania z materiałów źródłowych i ich wykorzystania w pracy. Rola końcowego wnioskowania. Błędy popełniane przy opracowywaniu pracy magisterskiej. Prezentacja i dyskusja przeglądu piśmiennictwa w realizowanej pracy magisterskiej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni autorzy, Literatura gromadzona do realizacji pracy magisterskiej, różne wydawnictwa, różne lata
Literatura uzupełniająca
Uwagi