Szczegółowe zasady żywienia drobnych gatunków ssaków utrzymywanych w hodowlach amatorskich

Detailed principles of nutrition of small mammals kept in amateur farms

2022L

Kod przedmiotu78S2-SZZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówawierają charakterystykę i fizjologiczne podstawy funkcjonowania przewodów pokarmowych wybranych gatunków mięsożernych i roślinożernych zwierząt amatorskich, przegląd wykorzystywanych w żywieniu surowców paszowych i ich wartość pokarmową, rodzaje i typy diet stosowanych w żywieniu zwierząt amatorskich, podstawy technologii produkcji mieszanek paszowych, zasady normowania żywienia dla różnych gatunków i grup zwierząt, najczęściej popełniane błędy żywieniowe i schorzenia wynikające z nieprawidłowego żywienia. Ponadto obejmują szczegółowe zasady żywienia ssaków mięsożernych z rodzin: łasicowate, psowate i szopowate.,ĆWICZENIA:Obejmują szczegółowe zasady żywienia różnych ras królików oraz innych zajęczaków, szynszyli, kawii domowych, drobnych gryzoni.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gugołek A. (red), Zalezenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Zwierzęta futerkowe., Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnej, 2011 2) Gugołek A., Żywienie tchórzofretek w hodowlach amatorskich, UWM w Olsztynie, 2015 3) Lorek M.O, Gugołek A. (red.), Zwierzęta amatorskie i towarzyszące, UWM w Olsztynie, 2008 4) Cholewa R., Nowak K.W., Świtoński M., Amatorski chów królików, AR w Poznaniu, 2003 5) Lloyd M., Fretki. Warunki zdrowotne, hodowla, rozpoznawanie i leczenie chorób., Sima WLW w Warszawie, 2005 6) Taborska M., Królik miniaturowy, Egros w Warszawie, 2005 7) Barabasz B., Szynszyle. Hodowla i użytkowanie., PWRiL w Warszawie, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi