Technologie informacyjne

Information technologies

2021L

Kod przedmiotu78S2-TECHI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzającePodstawy matematyki z zakresu szkoły średniej, wiedza zootechniczna.
Wymagania wstępneZnajomość podstaw algebry.
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:Ćwiczenia komputerow
Opis wykładówIA KOMPUTEROWE:Ćwiczenia komputerowe
Cel kształceniaDoskonalenie umiejętności służących posługiwaniu się informacją, w tym korzystania z narzędzi i technologii związanych z przetwarzaniem i prezentowaniem danych tekstowych i liczbowych oraz z pozyskiwaniem (źródła internetowe), przetwarzaniem i prezentowaniem informacji z wykorzystaniem komputera.
Literatura podstawowa1) 1) Lula P., Madej J.,Wójcik K., Trąbka J., Tuchowski J., , 1) Lula P., Madej J.,Wójcik K., Trąbka J., Tuchowski J., Technologia Informacyjna. Laboratoria i ćwiczenia., Uniwerystet Ekonomiczny Kraków, 2016 2) Przeździecki K., Sikorski W., Treichel W. , Technologie informacyjne, Witkom, 2017 , ., Uniwerystet Ekonomiczny Kraków, 2016, 2016 2) 2) Przeździecki K., Sikorski W., Treichel W. , , Technologie informacyjne, , Witkom, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi