Wzbogacanie środowiska życia zwierząt

Enrichment of the animal environment

2022Z

Kod przedmiotu78S2-WSZZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty zrealizowane zgodnie z planem studiów
Wymagania wstępnewiedza i umiejętności nabyte w trakcie przedmiotów występujących w planie studiów
Opis ćwiczeń
Opis wykładówKoncepcja wzbogacania środowiska jako element poprawy dobrostanu zwierząt. Klasyfikacja metod i typów wzbogaceń środowiska życia zwierząt. Rozwój sposobów wzbogacania środowiska bytowania zwierząt. Ograniczenia wynikające ze wzbogacania środowiska życia zwierząt. Ocena wyników wzbogacania środowiska. Poprawa warunków utrzymania i poziomu dobrostanu zwierząt jako element terapii behawioralnej.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Projektowanie wyposażenia kojców, wybiegów (i.t.p.) oraz zabawek dla zwierząt.,ĆWICZENIA:Przyczyny zachowań problematycznych u zwierząt gospodarskich, amatorskich, towarzyszących (psy i koty) i zwierząt laboratoryjnych. Problematyka zachowań zwierząt w ogrodach zoologicznych. Specyfika problemów behawioralnych zwierząt w ogrodach zoologicznych. Wzbogacania środowiska uwzględniające różne gatunki zwierząt: utrzymywane w domu psy i koty, zwierzęta gospodarskie, amatorskie, laboratoryjne, zwierzęta w schroniskach. Zasady urządzania terenów ekspozycyjnych w ogrodach zoologicznych uwzględniające potrzeby behawioralne zwierząt. Projektowanie wyposażenia kojców, wybiegów (i.t.p.) oraz zabawek dla zwierząt.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z najnowszymi zasadami odnośnie poprawy warunków utrzymania zwierząt: gospodarskich, amatorskich i domowych, w schroniskach psów i kotów oraz zwierząt w ogrodach zoologicznych poprzez wzbogacanie ich środowiska. Właściwe urozmaicone środowisko życia zwierząt ma szczególne znaczenie dla możliwości wyrażania naturalnego behawioru zwierząt oraz w leczeniu zaburzeń zachowania i związanych z nim często problemów zdrowotnych.
Literatura podstawowa1) Horwitz D.F., Mills D.S., Medycyna behawioralna psów i kotów, Galaktyka, 2016 2) Galaxy J., Benjamin K., Kotyfikacja. Zaprojektuj szczęśliwy i stylowy dom dla swojego kota (i siebie!), Burda Publishing Polska, Warszawa, 2015 3) Praca zbiorowa, Guide for the care and use of agricultural animals in research and teaching, Federation of Animal Science Societies, 2010 4) Hosey G., Melfi V., Pankhurst S., Zoo animals: behaviour, management, and welfare, Oxford University Press, 2013 5) Newberry R.C., Environmental enrichment: increasing the biological relevance of captive environments, t. 44 , Appl. Anim. Behav. Sci., 1995, s. 229-43 6) Young R., Environmental enrichment for captive animals. Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) Series, Oxford, Blackwell Publishing, 2003 7) Zeitler-Feicht M., Zachowania koni. Przyczyny, terapia i profilaktyka, Świadome jeździectwo, Warszawa, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi-