Wspieranie zdolności wysiłkowych człowieka

Promotion of human exercise capacity

2021L

Kod przedmiotu78S2-WZW
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń1. Zasady pomiarów antropometrycznych i praktyczne ich znaczenie, wykonywanie na sobie. 2. Zasady wykonywania testów wysiłkowych i ich wykonywania na sobie 3. Znaczenie zabiegów rozluźniających mięśnie i ich przegląd na okres regeneracji powysiłkowej 4. Zasady masażu i ich rodzaje - wskazania i przeciwwskazania 5. Masaż przyrządowy – wibracyjny, aquawibron, fotele masujące i łóżka masujące – wskazania, przeciwwskazania, obsługa praktyczna 6. Masaż podwodny, wirówka kończyn dolnych, kręgosłupa i górnych 7. Masaż kamieniami i inne rytuały relaksacyjne 8. Bicz szkocki i inne natryski i zabiegi wodolecznicze 9. Okłady borowinowe 10. Krioterapia 11. Zabiegi stymulujące pracę mięśni – elektrostymulacje 12. Ulfrasonoterapia – wskazania – przeciwwskazania, zastosowanie w regeneracji powysiłkowej 13. Laseroterapia – wskazania – przeciwwskazania, zastosowanie w regeneracji powysiłkowej 14. Światło spolaryzowane – wskazania – przeciwwskazania, zastosowanie w regeneracji powysiłkowej 15. Pola magnetyczne niskiej częstotliwości – wskazania – przeciwwskazania, zastosowanie w regeneracji powysiłkowej 16. Terapia naczyniowa – wskazania – przeciwwskazania, zastosowanie w regeneracji powysiłkowej 17. Body flow – wskazania – przeciwwskazania, zastosowanie w regeneracji powysiłkowej 18. Deep oscilation – wskazania – przeciwwskazania, zastosowanie w regeneracji powysiłkowej 19. Ćwiczenia praktyczne – wykonywanie zabiegów z hydrolecznictwa, okładów borowinowych, masaży przyrządowych 20. Zaliczenie – ocena zasad doboru zabiegów regenerujących w okresie regeneracji powysiłkowej oraz praktyczne wykonywanie zabiegów,
Opis wykładów. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego a) układ nerwowy b) układ mięśniowy c) układ krążenia d) układ oddechowy e) układ pokarmowy f) układ wydzielania wewnętrznego 2. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego a) Fizjologia krwi b) Fizjologia nerek i wydalania moczu c) Równowaga kwasowo – zasadowa d) Fizjologia kości e) Termoregulacja 3. Metabolizm substratów energetycznych a) Glukoza b) Wolne kwasy tłuszczowe c) Aminokwasy d) Regulacja metabolizmu substratów energetycznych e) Wpływ wysiłku na metabolizm substratów energetycznych 4. Wydolność fizyczna człowieka a) Pojęcie wydolności fizycznej i jej diagnostyka b) Moc maksymalna mięśni szkieletowych c) Energetyka wysiłków krótkotrwałych o mocy maksymalnej 5. Fizjologiczne następstwa bezczynności ruchowej i znaczenie ruchu w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym 6. Urazowe obrażenia narządu ruchu 7. Przetrenowanie – diagnostyka zmęczenia i jego eliminacja a) Wysiłki krótkotrwałe b) Wysiłki długotrwale c) Zakwaszenie d) Wzrost temperatury wewnętrznej organizmu e) Odwodnienie f) Odczuwanie i tolerancja zmian zmęczeniowych g) Okres regeneracji powysiłkowej 8. Żywienie w sporcie i wysiłku fizycznym a) Potrzeby energetyczne zwiększonego wysiłku b) Składniki energetyczne (węglowodany, tłuszcze) c) Materiały budulcowe (białka, składniki mineralne, znaczenie wody) d) Składniki regulujące (witaminy) e) Stres oksydacyjny i jego eliminacja pożywieniem antyoksydacyjnym f) Znaczenie suplementacji żywieniowej i jej zagrożenia g) doping w sporcie i kontrole antydopingowe h) Morfologiczne uwarunkowania zdolności wysiłkowych organizmu - sterydy anaboliczne, hormon wzrostu, odżywki tłuszczowe – lipidowe (MCT, CLA, kwasy tłuszczowe Omega3, Lecytyna), Kreatyna, Karnityna, 9. Dozwolone środki we wspomaganiu zdolności wysiłkowych organizmu człowieka o udowodnionej skuteczności oraz zabronione środki i metody wspomagania zdolności wysiłkowych organizmu człowieka, powikłania zdrowotne ich stosowania 10. ZALICZENIE – test końcowy
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jan Górski, Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, PZWL, 2006 2) W.Z. Traczyk, Diagnostyka czynnościowa człowieka, PZWL, 2000 3) W. Braksator i wsp, Kardiologia sportowa, Via Medica, 2006 4) Irena Cejlowa, Żywienie w sporcie, PZWL, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi