Zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych i ich otoczeniu

Animals in an agritourist farm and its surroundings

2022L

Kod przedmiotu78S2-ZGA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZwierzęta w przemyśle turystycznym Turystyczne atrakcje z udziałem dzikich zwierząt żyjących na wolności (np fotosafari, polowania z kamerą). Zwierzęta jako element podnoszący atrakcyjność oferty gospodarstw agroturystycznych (np. ścieżki edukacyjne lub tematyczne, pokazy pracy zwierząt). ,ĆWICZENIA:Rola zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych Ogólna charakterystyka wybranych gatunków zwierząt utrzymywanych w gospodarstwach agroturystycznych ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Produkty pozyskiwane od zwierząt jako oferta gospodarstw agroturystycznych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Henryka Bernacka, , Wybrane gatunki zwierząt w gospodarstwach agroturystycznych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi