Żywienie koni

Horse nutrition

2022Z

Kod przedmiotu78S2-ZKO
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Meyer H., Coenen M., Żywienie koni, PWRiL, 2009 2) Sasimowski E., Budzyński M., Żywienie koni, PWRiL, 1987 3) Jamroz D., Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo, t. 1,2,3, PWN, 2015 4) Piliner S., Praktyczne żywienie koni i kuców, SIMA WLW, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi