Żywienie psów i kotów

Dog and cat nutrition

2022Z

Kod przedmiotu78S2-ZPK
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jamroz D., Żywienie zwierząt i paszoznawstwo , t. I, II, III, PWN, 2015 2) B. Barszczewska, R. Lechowski, M. Ceregrzyn, Podstawy żywienia psów i kotów. Podręcznik dla lekarzy i studentów weterynarii, ELSEVIER URBAN & PARTNER, 2013 3) Grochowicz J., Karma dla psów, kotów, innych małych zwierząt domowych i ryb, Pagros, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi