Wojskoznawstwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Wojskoznawstwo

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Antropologiczne i etyczne zagadnienia wojny
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Historia porównawcza ustrojów państwowych
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Kartografia wojenna
2
ZAL-O
Wykład
30
Społeczno-demograficzne aspekty wojny
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Historyczno-wojskowe studia terenowe- średniowiecze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Sztuka wojenna nowożytna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Sztuka wojenna starożytności i średniowiecza
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Współczesne doktryny i teorie militarne
3,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wstęp do badań historyczno-wojskowych
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
Źródła i ochrona informacji niejawnych
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
II - Podstawowe
Geografia wojenna
2
ZAL-O
Wykład
30
Historiografia wojskowa
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Organizacja i zarządzanie w administracji wojskowej
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy taktyki wojsk lądowych
2
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Dzieje wojskowe Polski (1795-1914)
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Dzieje wojskowe powszechne (1795-1914)
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Wojskowy aspekt ochrony granic
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
V - Specjalizacyjne
Zapoznanie z praktycznymi działaniami Wojska Polskiego i Straży Granicznej - zajęcia terenowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Prawa człowieka
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Terroryzm międzynarodowy
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
II - Podstawowe
Dzieje i współczesność architektury militarnej i inżynierii
2
ZAL-O
Wykład
15
Geostrategia
3
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Dzieje wojskowe Polski (1914-1989)
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historyczno-wojskowe studia terenowe - epoka nowożytna i nowoczesna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Międzynarodowe stosunki wojskowe
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Powszechne dzieje wojskowe (1914-1989)
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
V - Specjalizacyjne
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Dzieje i współczesność służb specjalnych
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Barwy, symbole i tradycje wojskowe
2
ZAL-O
Wykład
30
Prawne podstawy funkcjonowania systemu obrony państwa
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przygotowanie obronne społeczeństwa
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Dzieje ochrony granic Polski
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Współczesne siły zbrojne wybranych państw świata
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Proseminarium
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Zapoznanie z praktycznymi działaniami Wojska Polskiego i Straży Granicznej - zajęcia terenowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Współczesne dzieje Polski
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Armie państw europejskich
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Historyczno-wojskowe studia terenowe - I oraz II wojna światowa
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Topografia i taktyczne studia terenowe
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Współczesne konflikty zbrojne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
System ochrony polskiej granicy państwowej
2
ZAL-O
Wykład
15
V - Specjalizacyjne
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Techniki organizacyjne i decyzyjne w wojsku
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Współczesne funkcjonowanie sił zbrojnych RP po 1989
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
II - Podstawowe
Dzieje policji i innych organów prawnych
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Blok specjalnościowy
3
ZAL-O
Wykład
30
Polska północna w systemie obronnym kraju
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0