Broker innowacji w przemyśle spożywczym - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Broker innowacji w przemyśle spożywczym

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
II - Podstawowe
Chemia z elementami biochemii żywności
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Matematyka ze statystyką
5
Podstawy ekonomii
4
Wstęp do prawoznawstwa
3
III - Kierunkowe
Analiza rynku
2
Podstawy organizacji i zarządzania
2
Prawo i postępowanie administracyjne
2,5
Savoire vivre
2,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Fizyka
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
III - Kierunkowe
Analiza ekonomiczna
2,5
Ekonomia menadzerska
2,5


Wykład
Ćwiczenia
15
15
Grafika inżynierska
3
Logistyka
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego
4
Podstawy rachunkowości
2,5
Prawo i postępowanie cywilne
2,5
Prawo patentowe oraz ochrona praw własności intelektualnej i znaków towarowych
2,5
Wybrane zagadnienia prawa finansowego, prawa handlowego
2,5
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
III - Kierunkowe
Chemia i analityka żywności
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
Dokumentacja i korespondencja biznesowa oraz wizerunkowa
2
Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych
2,5
Komunikacja w biznesie
2,5
Mikrobiologia żywności i środowiska produkcji
4
Projektowanie stron www i zarządzanie informacją
2,5
Rachunek inwestycyjny
2,5
Wprowadzenie do technologii i biotechnologii żywności
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Zarządzanie zasobami ludzkimi
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
15
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
4
EGZ
Ćwiczenia
60
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Inżynieria procesowa
4
Marketing i branding produktu
2,5
Przedmiot kierunkowy 1
4,5
Przedmiot kierunkowy 2
4,5
Przedsiębiorczość
2,5
Trendy i innowacje w opakowalnictwie i przechowalnictwie surowców i żywności
3
Wspólna polityka rolna UE
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Zachowania podmiotów na rynku żywności
2
SUMA
29,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekotechnologie w przetwórstwie żywności
4
Innowacyjne bioprocesy w technologii żywności
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Innowacyjność przedsiębiorstw
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Odpowiedzialność karna w prawie żywnościowym
2
Prawo żywnościowe
3,5
Produkcja i rynek żywności funkcjonalnej
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności
3,5
Przedmiot kierunkowy 3
4,5
Przedmiot kierunkowy 4
4,5
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Programy wsparcia innowacyjności i transferu technologii
2,5
Przedmiot kierunkowy 5
2,5
Przedmiot kierunkowy 6
2,5
Żywność tradycyjna, regionalna i ekologiczna
2,5
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
20
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Mediacje w biznesie
2
Organizacja pracy przedsiębiorstwa innowacyjnego
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
20
Praca inżynierska
15
Przedmiot kierunkowy 7
2,5
Przedmiot kierunkowy 8
2,5
Seminarium dyplomowe
3
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywnosci
3,5
SUMA
30,0