Inżynieria Informacji - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Inżynieria Informacji

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne (Inf-1)
3
II - Podstawowe
Inżynieria systemów i analiza systemowa
5
Matematyka
4
III - Kierunkowe
Architektura informacji
4,5
Metody pozyskiwania danych i informacji I (klasyczne)
4
Psychologia podejmowania decyzji
4
Źródła danych i informacji
4
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Kryptologia
3
Przedmiot do wyboru
3
Statystyka
3
III - Kierunkowe
Inżynieria przestrzenna (zasoby informacyjne)
4
Metody pozyskiwania danych i informacji II (nieklasyczne)
4
Teoria informacji i systemy informacyjne
3
Wprowadzenie do baz danych
4
Zasoby infrastruktury informacji przestrzennej
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Grafika inżynierska
3,5
Programowanie (Inf-3)
4,5
III - Kierunkowe
Informatyczne systemy statystyczne
3
Metody i technologie wyszukiwania informacji
4
Modelowanie danych i informacji środowiskowych
3
Modelowanie informacji parametrycznej
2
Podstawy systemów transportowych
3
Społeczeństwo informacyjne
3
Systemy baz danych
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Algorytmy przetwarzania informacji
3
Geoinformacja obrazowa
5
Harmonizacja danych i informacji (szeroki zakres)
4
Metody ochrony danych i bezpieczeństwo teleinformatyczne
4
Metody wizualizacji danych i informacji
4
Przetwarzanie dużych zbiorów danych
4
Systemy teleinformatyczne w transporcie
4
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Prawo ochrony informacji i danych osobowych
2
ZAL-O
Wykład
30
Socjologia informacji
1
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analizy demograficzno-społeczne
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Geomarketing
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Inżynieria wymagań i wartości
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metody ilościowe w analizie biznesowej
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metody walidacji i wyceny informacji
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy analizy biznesowej
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Procesy decyzyjne w biznesie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analiza danych medialnych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Analizy ekonomiczno-finansowe
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Doradztwo biznesowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metody jakościowe w analizie biznesowej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ocena wiarygodności partnerów w biznesie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Prognozy i symulacje biznesowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wywiad gospodarczy
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Zarządzanie wiedzą
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
VI - Praktyka
Praktyka
6
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Podstawy przedsiebiorczości i zarządzanie zespołami
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Praca dyplomowa
15
Seminaria
1
ZAL-O
Seminarium
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Lider w biznesie
4
Optymalizacja biznesowa
4
Profilowanie biznesowe
4
SUMA
30,0