Inżynieria Informacji - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne (Inf-1)
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Inżynieria systemów i analiza systemowa
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Matematyka
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Architektura informacji
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metody pozyskiwania danych i informacji I (klasyczne)
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Psychologia podejmowania decyzji
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Źródła danych i informacji
4
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia
15
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Kryptologia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Przedmiot do wyboru
3
Statystyka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
III - Kierunkowe
Inżynieria przestrzenna (zasoby informacyjne)
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Metody pozyskiwania danych i informacji II (nieklasyczne)
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Teoria informacji i systemy informacyjne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Wprowadzenie do baz danych
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Zasoby infrastruktury informacji przestrzennej
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Grafika inżynierska
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Programowanie (Inf-3)
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
III - Kierunkowe
Informatyczne systemy statystyczne
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metody i technologie wyszukiwania informacji
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Modelowanie danych i informacji środowiskowych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Modelowanie informacji parametrycznej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy systemów transportowych
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Społeczeństwo informacyjne
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Systemy baz danych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Algorytmy przetwarzania informacji
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Geoinformacja obrazowa
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Harmonizacja danych i informacji (szeroki zakres)
4
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Metody ochrony danych i bezpieczeństwo teleinformatyczne
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metody wizualizacji danych i informacji
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Przetwarzanie dużych zbiorów danych
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Systemy teleinformatyczne w transporcie
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
Analiza ryzyka
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Audyt przestrzeni I
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Geowizualizacja informacji
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Informacja w zarządzaniu kryzysowym I
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metodologia wartościowania jakości
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Wywiad geoinformacyjny
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
SUMA
25,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
Analizy struktur sieciowych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Audyt przestrzeni II
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Cyberbezpieczeństwo
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Informacja w zarządzaniu kryzysowym II
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Osobowe źródła informacji
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Prognozowanie zdarzeń kryzysowych
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Sztuka obserwacji
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Ćwiczenia terenowe – praca w zespole analitycznym
3
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
45
SUMA
24,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
Analiza wywiadowcza
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Geoanalizy antyterrorystyczne
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Walka informacyjna
4
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
SUMA
12,0