Architektura informacji

2021Z

Kod przedmiotu2881S1-ARIN
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dillon A., Information Architecture in JASIST. Just Where Did We Come From? , t. 10, The Journal of the Society for Information Science and Technology, 2002, s. 821-823 2) Hagedorn K., The Information Architecture Glossary 2000 - http://argus-acia.com, t. , Word Wide Web, 2004, s. 3) Rosenfeld L., Morville P., Architektura informacji w serwisach WWW, t. , Gliwice, 2003, s. 4) Morrogh E., Information Architecture. An Emerging 21st Century Profession, t. , New Jersey, 2004, s. 5) Nielsen J., Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, t. , Helion, Gliwice , 2003, s. 6) Shiple J., Information Architecture Tutorial http://hotwired.lycos.com/webmonkey/design/site_building/_tutorials/tutorial1.html , t. , Word Wide Web, 2004, s. 7) Robins D., Information Architecture in Library and Information Science Curricula. http://www.asis.org/Bulletin/Jan-02/robins.html , t. 28 / 2, „Bulletin of the American Society for Information Science and Technology”, 2002, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi