Inżynieria przestrzenna (zasoby informacyjne)

2021L

Kod przedmiotu2881S1-IPZI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cymerman R., (red.), , Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego , UWM w Olsztynie, 2012 2) Niewiadomski Z. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, C.H. Beck, 2011 3) Berdysz M. (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce, VERLAG DASHOFER sp. z o.o, 2009 4) Chmielewski M. J., , Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001 5) Domański R., , Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa, 2006 6) Słodczyk J. , Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, 2003 7) Bajerowski T. (red.), Zarządzanie przestrzenne. Teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych, UWM w Olsztynie, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi