Kryptologia

2021L

Kod przedmiotu2881S1-KRYPT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Schneier B., Kryptografia dla praktyków., WNT, W-wa, 2002 2) Stinson D. R., Kryptografia: w teorii i w praktyce., WNT, W-wa, 2002 3) Wobst R., Kryptologia: budowa i łamanie zabezpieczeń., Wyd. RM, W-wa, 2002 4) Karbowski M., Podstawy kryptografii., Wyd. HELION, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi