Metody pozyskiwania danych i informacji I (klasyczne)

2021Z

Kod przedmiotu2881S1-MPDI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bielecka E., Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania., PJWSTK, 2006 2) Butowtt J., Kaczyński R., Fotogrametria, WAT, 2010 3) Kurczyński Z., Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi., Oficyna Wydawnicza PW, 2006 4) Litwin L., Myrda G., Systemy informacji geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS., HELION, 2005 5) Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., GIS. Teoria i praktyka., PWN, 2006 6) Magnuszewski A., GIS w geografii fizycznej., PWN, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi