Statystyka

2021L

Kod przedmiotu2881S1-STAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski, Statystyka od podstaw, wyd. PWE, 2012 2) Aczel A.D., Sounderpandian J., Statystyka w zarządzaniu, Wyd. PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi