Technologie informacyjne (Inf-1)

2021Z

Kod przedmiotu2881S1-TINF
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Janowski J., Technologia informacyjna, Difin, 2009 2) Ogryzek M. i inni, , Technologia GIS w gospodarowaniu i analizach przestrzennych , wyd. Texter, Warszawa, , 2015 3) Urbański J,, Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej , PWN, Warszawa, 1997 4) Litwin L., Myrda G.,, Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT , Helion, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi