Teoria informacji i systemy informacyjne

2021L

Kod przedmiotu2881S1-TIiSI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Woźniak-Kasperek J., Wiedza i język informacyjny., wyd. Warszawa, 2011 2) Babik W., Słowa kluczowe., wyd. Kraków, 2010 3) Ścibor E., Wybrane zagadnienia teorii języków informacyjnych., wyd. Olsztyn, 1999 4) Pamuła-Cieślak N, Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej., wyd. Toruń, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi