Źródła danych i informacji

2021Z

Kod przedmiotu2881S1-ZDiI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kancelaria Sejmu, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dziennik Ustaw, 2011, s. 1-22 2) Kancelaria Sejmu, Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dziennik Ustaw, 1995, s. 1-40 3) Kancelaria Sejmu, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece , Dziennik Ustaw, 2014 4) Wrzosek M.. , Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zhierarchizowaną, AON, Warszawa 2010. , AON Warszawa, 2010 5) Oleński J., Elementy Ekonomiki Informacji. Studia Informatyki Gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, 2000 6) Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Warszawa, WNE UW, 2006, WNE Uniwersytet Warszawski, 2006 7) Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa, 2011 8) Mayer-Schönberger V., Cukier K. , Big data: rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę I życie, MT Biznes, Warszawa, 2013 9) Filipkowski W., Mądrzejowski W., Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii i praktyki, C.H. Beck. , 2012 10) Karciarz M., Dutko M., Informacja w Internecie, PWN, Warszawa, 2010 11) Marszałek Sejmu, Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz.U. 2014 poz. 1015, 2014/2017 12) Oleński J. , Ekonomika informacji – podstawy, PWE, 2001 13) Oleński J. , Ekonomika informacji – metody, PWE, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi